Партньори

Yale Vaf

YALE CZ s.r.o.

предоставяне на техника за извършване на услуги
www.yale.cz

Lindstrom Vaf

Lindström s.r.o., Bob a Bobek

работно облекло
www.lindstrom.cz

THL-Luna Vaf

THL Luna s.r.o.

складове и обекти за извършване

на услуги

www.thlluna.cz

null

Bibby Financial Services a.s.

бизнес партньор (факторинг)
www.bibbyfinancialservices.cz

Zitek Vaf

Zitek logistics s.r.o.

складове/транспорт и обекти за извършване на услуги
www.ziteklogistics.cz

Horizont Vaf

Horizont

учебен център и обучение
www.kurzyhorizont.cz

Bells Vaf

Bells Seven Group s.r.o.

извършване на персонални услуги
маркетинг, реклама и презентации
www.bells-seven.cz

DHL Vaf

DHL

www.dhl.cz