Контакти

VAF Logistic s.r.o.

Lannova 2061/8
Praha 1 – Nové Město
110 00

Дружеството е записано в Търговския регистър воден от Градски съд в Прага под номер

C141867

тел.: +420 602 550 660
email: vaflogistics@email.cz
Ид.№: 28443187

Ръководство на дружеството:

Търговски и оперативен директор: Мартин Хозеф Филипек Tel.: 602 550 660
Директор „Човешки ресурси“: Марио Хабан Tel.: 724 166 566

Канцелария:

счетоводство: Хана Хашкова
личен състав: Ленка Хайкова
застрахователни събития: Дениса Лигачова